PILOTINVEST Kft.  |  info [at] pilotinvest.hu  |  +36 (72) 953 528  |  Engedélyszám: E-000301/2014

 

Építő- és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)

PROGRAM LEÍRÁS

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELŐJE
(Targoncavezető)
(OKJ 32 582 02)
E-000301/2014/A007

 

Képzés célja:

Targoncavezető OKJ képzés célja, hogy a Targoncagépkezelő, vagyis a gép-kezelője munkakörét megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan látja el a termelés megkövetelte színvonalon.

Képzés moduljai és témakörei:

 • Környezeti fenntarthatósági ismeretek
 • Gépkezelők általános ismeretei
 • Targoncavezetők speciális feladatai

Képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • Elvégzi a munkaterületen a számára szóban, vagy írásban megadott feladatokat, utasításoknak megfelelően.
 • Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik.
 • Használja az elsősegélynyújtó és tűzoltó eszközöket
 • Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, valamint a munkahelyére vonatkozó egyéb előírásokat, szabályokat (pl.: robbanásveszélyes munkahelyek, magasban végzett munka stb.)
 • Ismeri a teher biztonságos felemelésének és lehelyezésének feltételeit.
 • Ellenőrzi szállítási útvonalat és a teher elhelyezési helyét.
 • Elvégzi a műszakonkénti vizsgálatokat.
 • Betartja a munkavédelmi előírásokat.
 • Betartja a munkaterület rendjét,
 • Az előírásoknak megfelelően vezeti az emelőgép-naplót.
 • Felméri és felettesének jelenti a veszélyforrásokat és az egészségre ártalmas tényezőket.
 • Használja az előírt egyéni és kollektív védőeszközöket.
 • Irányítóval kapcsolatot tart
 • A targoncához rendszeresített kiegészítő eszközöket (adaptereket) kiválaszt, felszerel, alkalmaz
 • Betartja a közlekedés szabályait a munkaterületen.
 • Targoncát kezel

Kinek ajánljuk:

Beiskolázott munkavállalóknak, és/vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyeknek, továbbá az állami munkaerő-piaci támogatási programokban résztvevőknek, vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyeknek. A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.

Jelentkezés feltétele:

Egészségügyi alkalmasság és alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a(z) 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet 3. számú mellékletében a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

Óraszám:90 óra

Vizsga és Bizonyítvány:

OKJ-s bizonyítvány

A képzés záróvizsgával zárul, melynek rendje az alábbi:

Targoncavezető szakmairány esetén komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők gyakorlati feladatai

A vizsgafeladat ismertetése:

 • Áttekinti a feladat ellátásához szükséges dokumentumokat.
 • Szükség esetén bejegyez az emelőgép naplóba.
 • Használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket.
 • Műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzéseket hajt végre.
 • Teher mozgatására alkalmas szereléket kiválaszt, ellenőriz, használ.
 • Szükség esetén használja a rögzítő eszközöket.
 • Irányítóval kapcsolatot tart.
 • Targoncát üzemeltet, munkavégzést hajt végre.
 • Munkaterületen a szükséges helyváltoztatásokat végzi.

A gyakorlati feladatot a vizsgázó egy gépen hajtja végre.

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat megnevezése: -
A vizsgafeladat időtartama: -
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: -

3. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Targoncavezetők elméleti ismeretei

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a Szakmai és Vizsgakövetelmények című dokumentum 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza.

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50 %

Helyszínek:

Pécs, Szeged, Dombóvár

 

Kapcsolattartó:

Bérces-Nagy Zsuzsanna
✆ +36 70 433 8836
info [at] pilotinvest.hu